Alimentatie wijzigen

Wist jij dat de hoogte van de alimentatie wijzigen kan? Veel mensen denken ten oprechte dat als deze eenmaal vastgesteld is, dat deze dan ook tot in lengte van tijd op hetzelfde bedrag blijft staan. Maar dat is dus zeker niet het geval. Er kunnen zich immers in jouw leven belangrijke wijzigingen voordoen die een sterke invloed hebben op jouw financiën. En dit kan ook net zo goed gebeuren in het leven van jouw partner. Als dergelijke zaken zich voordoen, dan kun je een verzoek doen tot de hoogte van de alimentatie wijzigen. Aan wat voor zaken moet je dan zoal denken? Je kunt dan denken aan situaties als het verliezen van je baan, waardoor je dusdanig minder te besteden hebt dat het eigenlijk onmogelijk is om nog aan de eerder overeengekomen verplichtingen te voldoen. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat jouw ex-partner een nieuwe relatie krijgt, waardoor de financiële situatie dusdanig wijzigt dat het bedrag ook niet meer in verhouding staat. Ook pensionering kan een reden tot aanpassing zijn en zo zijn er nog wel meer grote wijzigingen te bedenken waarom de alimentatie wijzigen kan.

Niet de alimentatie wijzigen

Een andere reden voor de alimentatie wijzigen kan zijn dat er onjuiste gegevens aangeleverd zijn op het moment dat het bedrag vastgesteld werd. Hierdoor kan er bij de rechter een onvolledig beeld zijn ontstaan, waardoor deze geen goed oordeel heeft kunnen vellen. Ook dit is een reden om een wijzigingsverzoek in te dienen. Het kan echter ook zo zijn dat de alimentatie wijzigen niet mogelijk is. Het is namelijk een optie dat bij de scheiding een niet-wijzigingsbeding is vastgesteld. Hierbij kunnen jullie als partners hebben afgesproken dat het bedrag nooit zal wijzigen. Of jullie kunnen hebben afgesproken dat er helemaal geen financiële verplichtingen meer bestaan naar elkaar toe. Als er een dergelijk beding is vastgesteld, dan is het in de regel niet mogelijk om hier later nog wijzigingen in aan te brengen. Dat kan alleen op het moment dat er echt zeer ingrijpende wijzigingen in de omstandigheden zijn, waardoor het beding niet meer redelijk is. Maar dan moet het dus echt om een zeer groot iets gaan, het beding kan niet zomaar aan de kant geschoven worden. Alimentatie wijzigen is dus niet in alle situaties mogelijk, dat is iets om zeker rekening mee te houden.

Laat een check uitvoeren

Hoe weet jij nu of in jouw situatie de alimentatie wijzigen kan of niet? Hoe weet je nu of jouw situatie dusdanig is dat een wijziging mogelijk is? Daar kun je achter komen door een check uit te laten voeren door de advocaten van Meesters & Meer advocaten & mediators. Zoals je kunt lezen op alimentatie-wijzigen.nl ziet een dergelijke check er als volgt uit:

  • er wordt een intakegesprek met jou gevoerd
  • jij levert alle benodigde stukken aan
  • er wordt door hen een alimentatieberekening uitgevoerd
  • je krijgt advies over de haalbaarheid van een wijziging

Komt er uit de alimentatiecheck naar voren dat de alimentatie wijzigen redelijk is, dan is de eerste stap om te zetten naar je ex-partner gaan. In veel gevallen kun je er onderling in goed overleg uitkomen. Lukt dit niet, dan kan de advocaat namens jou een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, zodat de rechter opnieuw een bedrag vast kan stellen dat in deze nieuwe situatie billijk is. Voor veel mensen die dergelijke financiële verplichtingen hebben naar hun ex-partner geldt dat het echt zinvol is om eens in de zoveel tijd een alimentatiecheck uit te laten voeren, in veel gevallen blijkt de alimentatie wijzigen namelijk zeer redelijk gezien de nieuwe feiten!