Citrix implementeren met Citrix training

Citrix implementeren met Citrix trainingCitrix wordt al jaren veel gebruikt binnen ondernemingen in Nederland. Het stelt medewerkers in staat op een veilige manier binnen de bedrijfsomgeving te opereren, vooral op IT-gebied. Citrix is ook handig voor personeel dat op afstand moet werken. Diegene kan inloggen vanaf elke denkbare plek met internetaansluiting, op de server van het bedrijf. Hiermee is het mogelijk documenten te bewerken op die server, en deze alleen op deze server op te slaan. Ideaal voor werknemers die op verschillende plekken werken. Interesse in de implementatie van Citrix? Kies dan voor een Citrix training in combinatie met deze implementatie. Deze is zowel interessant voor aanstaande gebruikers als diegenen die het onderhoud van de Citrix-omgeving moeten doen. Kijk voor informatie over een Citrix training eens op https://www.flane.nl/citrix. Flane is een van de meest ervaren aanbieders van een Citrix training, en kan elke training aanpassen naar de wens van de desbetreffende organisatie. Citrix kan als hoofdsysteem worden gebruikt, maar is ook beschikbaar als inlogoptie naast de normale wijze van inloggen op bijvoorbeeld een hoofdkantoor. Dit is een keuze die door elk bedrijf afzonderlijk moet worden gemaakt. Vragen over Citrix zelf? Neem dan contact op met een medewerker van Citrix, of van Flane. Hij of zij kan u doorverwijzen naar de juiste persoon. De keuze maken voor een systeem kan immers alleen als alle opties van dat systeem duidelijk zijn. Dat doet u door voorafgaand aan die keuze de juiste informatie in te winnen.

Citrix training organiseren

Het organiseren van een Citrix training, bijvoorbeeld in samenwerking met Flane, kan op locatie of elders. Als u ervoor kiest een Citrix training aan te vragen voor medewerkers bij Flane, worden de organisatorische zaken opgepakt in samenwerking met Flane. Om een training te kunnen verzorgen zijn er bijvoorbeeld de volgende zaken nodig:

  • Geschikte ruimte
  • Scherm met beamer
  • Internetverbinding

Hiermee kan een medewerker van Flane de Citrix training verzorgen. Uiteraard wordt er voorafgaand aan de training geïnventariseerd welke zaken er aan bod moeten komen. Daarbij is het van belang te weten of Citrix al geïmplementeerd is in uw organisatie, of dat u hiermee wilt beginnen. Dit bepaalt het niveau van de training en de aan te stippen onderwerpen. Daarnaast moet de trainer weten welk publiek er bij de training aanwezig is. Zijn dit bijvoorbeeld medewerkers van uw IT-afdeling, of diverse afdelingen door elkaar heen? Deze informatie wordt vooraf opgevraagd door uw tussenpersoon van Flane. Op basis hiervan stelt de trainer de Citrix training samen. Uiteraard wordt er achteraf geëvalueerd of de Citrix training voldoende inzage heeft gegeven in het programma en de vragen van uw medewerkers heeft beantwoord. Meer weten over Flane? Kijk dan op de website https://www.flane.nl/citrix of neem contact op met een van de medewerkers van Flane. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor een Citrix training.

Een nieuw systeem implementeren

Het implementeren van een nieuw systeem zoals Citrix, is niet altijd eenvoudig. Uiteraard is dit afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie. Toch moeten alle medewerkers overstappen op een nieuw systeem. Als uw organisatie deze overstap nog moet maken kan het slim zijn contact op te nemen en te kijken of een Citrix training interessant is voor u. Daarnaast is het aan te raden een projectteam op te richten als er een nieuw programma moet worden geïntroduceerd. Zo kan de dagelijkse gang van zaken doorgaan, terwijl op de achtergrond gewerkt wordt aan de introductie van een systeem als Citrix. Ook hiervoor zijn trainingen beschikbaar. Zo verloopt de implementatie van Citrix of een ander systeem zo soepel mogelijk.