Tevredenheidsonderzoek voor uw bedrijf, gemeente of vereniging

Duo Marketresearch is uw partner voor het uitvoeren van een kwalitatief hoogwaardig en maatwerk klanttevredenheidsonderzoek. Of dit nu is voor uw vereniging, gemeente of bedrijf.  Zowel de methode als de inhoud van het onderzoek (het soort vragen) stemmen wij in verleg met u af om zo tot een maatwerk onderzoek te komen. Ook kiest u zelf de frequentie waarin wij het onderzoek uitvoeren. Met een dergelijk onderzoek meten wij de tevredenheid van uw klanten of medewerkers.

Is Duo Marketresearch ook uw partner voor uw tevredenheidsonderzoek?

Sinds de oprichting, 12 jaar geleden, zijn wij een zelfstandig onderzoeksbureau in Utrecht, met, inmiddels uitgegroeid tot, 21 medewerkers. Onze hoogopgeleide onderzoekers zijn creatief, ervaren en kennen de markt. Ook mag uw van ons verwachten dat we kostenefficiënt werken en zeer flexibel zijn. Dat maakt ons de geschikte partner voor het uitvoeren van uw wensen rondom een tevredenheidsonderzoek. Voor uw klanten, medewerkers, stakeholders, cliënten, lezers, leden en alle andere professionals en consumenten. Een tevredenheidsonderzoek kan zijn:

 • Medewerkertevredenheidsonderzoek; Om sterktes en zwaktes in uw organisatie duidelijk te krijgen om van daaruit te werken aan een succesvolle toekomst met uw medewerkers. Uw medewerkers zijn tenslotte uw succesfactor.
 • Klanttevredenheidsonderzoek; Zonder klanten, geen succes. Dus het is van groot belang om te weten hoe tevreden zij zijn over uw als klant en over uw product en/of dienstverlening. Uit onderzoek komen de factoren die van belang zijn voor uw klanten. Wist u dat een hoge klanttevredenheid zorgt voor meer bestedingen en referenties?
 • Ledenonderzoek; Voor het optimaliseren van uw verenigingsbeleid. Met de prioriteitenmatrix  ziet in een oogopslag hoe u de ledentevredenheid optimaliseert! Voor een succesvolle vereniging met hoge betrokkenheid en dezelfde doelen.
 • Inwonerspanel; Met dit tevredenheidsonderzoek peilt u de mening van uw inwoners op actuele thema’s. Op ieder gewenst moment, snel en tegen lage kosten een betrouwbaar tevredenheidsonderzoek voor uw inwoners. U bespaart zelfs 30 tot 50% kosten indien u dit met een regulier onderzoek doet. De omvang van het panel en het aantal vragen in het panel bepalen de prijs.
 • Lezersonderzoek; Een lezersonderzoek is een tevredenheidsonderzoek gericht op uw personeelsmagazine, vakblad, relatiemagazine of verenigingsblad.  Met dit tevredenheidsonderzoek krijgt u zicht op de bereikbaarheidscijfers, waardering en loyaliteit va uw lezers. Tenslotte voeren we een benchmark uit zodat u ook meteen weet waar uw blad ‘staat’.

Als u meer wilt weten over onze werkwijze, kosten en ervaringen, neemt u dan contact op met onze organisatie, telefonisch of per e-mail. Op onze site download u eenvoudig brochures van de onderzoeken die we uitvoeren. Bijvoorbeeld het inwonerspanel.  Hierin leest u een tweetal voorbeelden van mogelijke kosten. Vervolgens lichten we ons bureau toe. Hier leest u ook onze ervaringen met het inwonerspanel bij andere gemeenten, variërend van 400 tot wel 2000 leden. We lichten in de folder de voordelen en het gebruik van het inwonerspanel toe. Vervolgens lichten we uitvoering toe, in dit geval een online vragenlijst. Tenslotte krijgt u uitleg over de rapportage naar aanleiding van het inwonerspanel.  Deze rapportage is uitgebreid en bestaat uit:

 • Onderzoeks- en responsverantwoording;
 • De resultaten grafisch weergegeven;
 • Relevante uitsplitsingen van de resultaten;
 • Benchmarks met andere gemeenten;
 • Managementsummary;
 • Conclusies

Verrassende informatie onderzoek 255 HR-managers

Veel organisaties meten regelmatig de tevredenheid, motivatie en bevlogenheid van hun medewerkers. De gemiddelde response, frequentie, privacy, of het onderzoek verrassende resultaten oplevert, de kansen en bedreigingen van het onderzoek en het actieve vermogen van organisaties om met de resultaten aan de slag te gaan; hierover is in de literatuur  weinig bekend. Wij deden onderzoek onder 255 HR-managers om antwoord te krijgen op deze onderwerpen. De resultaten vindt u op onze website klik hier.