Heeft u recht op transitievergoeding?

Veel mensen hebben er al wel eens mee te maken gehad; ontslagen worden door uw werkgever. Dit is een nare gebeurtenis in uw leven die pijnlijke gevolgen kan hebben en vaak gepaard gaat met vele emoties. In al deze emoties is het soms lastig om het hoofd koel te houden en te bedenken dat u recht heeft op bepaalde zaken. In de meeste gevallen betekent dit onder andere dat u ook recht heeft op een transitievergoeding. Het is alleen lastig om te bepalen of u in aanmerking komt voor het recht op transitievergoeding en wat u hiervoor zoal moet doen. Om mensen die net ontslagen zijn steun te bieden is de website www.ontslagspecialist.nl  in het leven geroepen. Op deze website staat veel informatie die te maken heeft met ontslag:

  • Verschillende procedures
  • Ontslag tijdens ziekte of zwangerschap
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag met wederzijds goedvinden

Deze en nog vele andere vormen van ontslag worden uitgebreid besproken, maar ook de nasleep van ontslag komt hier duidelijk aan bod. Naast de informatie over de transitievergoeding vindt u hier ook meer over schorsing en mediation, over ontslagregelingen, ontslag bij een reorganisatie, alles over het UWV en over de WW. Kortom, u doet er slim aan om op de website Ontslagspecialist meer informatie te vinden over de materie rondom ontslag en om te ontdekken of een transitievergoeding voor u van toepassing is.

De regels voor het krijgen van transitievergoeding

Er is een aantal regels vastgesteld, waarbij vanaf juli 2015 de meeste mensen bij ontslag recht op transitievergoeding hebben. Dat neemt niet direct weg dat u altijd dit recht heeft en u uw hand op kunt houden. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Al deze regels en richtlijnen omtrent transitievergoeding staan vermeld op de site van Ontslagspecialist.nl en dat geldt ook voor alle regelgeving bij een ontslag waarbij de medewerker geen recht heeft op transitievergoeding. U kunt op deze manier zelf bepalen of u het recht heeft op een transitievergoeding en als dat het geval is, dan kunt u via deze website ook direct berekenen wat de hoogte is van uw transitievergoeding. Ook hier zijn regels en richtlijnen aan verbonden, maar het loont altijd de moeite om u goed te verdiepen in de materie en om verstandig met de informatie om te gaan. Op die manier kan de transitievergoeding vaak al heel eenvoudig geregeld worden en in sommige gevallen is de ex-werkgever zelfs toeschietelijker wanneer hen op en vriendelijke manier wordt verteld aan welke plichten zij moeten voldoen.

Wat als de ex-werkgever niet meewerkt

Bij ontslag komt het in de praktijk helaas nog vaak voor dat de ex-werkgever niet toeschietelijk is of soms zelfs tegenwerkt. Buiten het feit dat hierdoor een uiterst pijnlijke situatie kan ontstaan, zorgt dit ervoor dat de balans in de onderlinge verhouding sterk verstoord raakt. Als medewerker tegen een grote organisatie is het daarom lastig voor je rechten op te komen en te vechten voor wat je behoort toe te komen. Op www.ontslagspecialist.nl staat dan ook veel informatie over arbeidsrecht en over het inschakelen van hulp bij ontslag. Het inschakelen van rechtshulp kan op verschillende manieren hulp bieden, waarbij een rechtsbijstandsverzekering de kosten kan dekken, maar het is ook mogelijk dat er op basis van no cure no pay rechtshulp kan worden geboden. Hoe de situatie ook is en wat de reden ook van het ontslag is, bedenk u goed dat u er niet alleen voor hoeft te staan en dat u hulp kunt krijgen bij het verkrijgen van datgene waar u recht op heeft. Ontslag is nooit leuk, maar met goede hulp en voldoende informatie kan het leed zeker verzacht worden.

Lees meer…